Taisyklės

Taisyklės

Paslaugos Mokėtojai (užsakovai) privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir vadovautis jomis ruošiant siuntas ir užsakant paslaugas.

Siuntos išdalinamos per 3-5 dienas nuo atvykimo į šalį. Kelionė trunka nuo 2 iki 3 parų nuo išvykimo datos.
• Esant netinkamam įpakavimui Vežėjas neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja Klientui patirtų nuostolių ir gali pareikšti Klientui pretenziją dėl Vežėjui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.
• Siuntėjas privalo nurodyti tikslų paėmimo ir atidavimo adresą.  Kurjeris turi teisę nelaukti, kol siunta bus priimta ilgiau nei 10 min. Neradus nurodyto Gavėjo, siuntiniai keliauja į sandelį, iš kur gavėjas siuntą galės atsiimti. Pakartotinam vykimui į Gavėjo miestą atvejai yra apmokestinami, kaip eilinis siuntos transportavimas.
• Gavėjas privalo iškrauti siuntas, kurių iškrovimui reikalinga krovimo technika. Siuntinių sunešimas į kainą neįskaičiuotas.

Gabenantiems gyvūnus! Gyvūnai į namus nepristatomi, šeimininkai turi atsiimti prie uosto atvvykimo į šalį metu.

 Už gabenamus maisto produktus neatsakome. Maisto produktai turi būti vakuumuoti, su etiketėm.

 

Dėmesio! Draudžiama siųsti:

• cigaretes, alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas;
• ginklus, sprogiąsias, degiąsias, radioaktyviąsias ir kitas pavojingas medžiagas;
• visų rūšių aerozolius;
• monetas, banknotus, čekius ar bet kokius pareikštinius vertybinius popierius, kelionės čekius, apdirbtą ar neapdirbtą platiną, auksą arba sidabrą, brangakmenius, papuošalus ir kitus vertingus daiktus;
• daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
• daiktus, kuriuos įvežti ir naudoti gavimo šalyje draudžiama;
• kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus.

Taip pat nepatartina siųsti nevakuumuotus mėsos gaminius ir medų  be gamintojo etiketės.

Dėl šių produktų konfiskacijos Siuntinukas neatsako.

 doc

       Siuntinukas neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais. Siuntinukas turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotės turinį, surašant komisijos aktą, jeigu turi įtarimą, kad siuntoje yra uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Tokiu atveju Siuntinukas imasi visų būtinų saugumo priemonių. Paslaugos Mokėtojas pilnai atlygina dėl to Siuntinukui patirtus nuostolius ir turėtas išlaidas, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti. Siuntinukas neatsako už valstybinės institucijos konfiskuotas siuntas.

 


Siuntinukas
600-300x185
siuntiniai-airije-Lietuva-pervezimai-2-175x131